בוק דוגמנות

צילום בוק עד 3 שעות צילום. צילום בלוקיישנים מיוחדים. ניתן להחליף בגדים בטווח הזמן של הצילום לפחות 300 תמונות בדיסק.  12 תמונות נבחרות עריכה נוספת. תמונות מוקטנות לשימוש באתרים בקישור למייל